Del

Uddannelsen som e-læring

E-læringsuddannelserne på Professionshøjskolen Absalon er fleksible fuldtidsstudier, der stiller krav til selvdisciplin og ansvarlighed.

Fysioterapeutuddannelsen som e-læring er velegnet til dig, der ønsker et mere fleksibelt studieliv og samtidig kan levere stor selvdisciplin og ansvarlighed i dit studieliv.

Med fysioterapeutuddannelsen som e-læring får du samme uddannelse som ved den ordinære fysioterapeutuddannelse - forskellen ligger alene i e-læringsformen.

Tidsforbrug
Når du læser fysioterapeutuddannelsen som e-læring skal du beregne samme tidsforbrug til studiet som de studerende på den ordinære uddannelse; altså en studieaktivitet der svarer til minimum 40 timer om ugen.

Fremmøde
Når du læser fysioterapeutuddannelsen som e-læring har du også et antal mødedage om måneden.

Uddannelsessted
Campus Næstved, hvor undervisningen afholdes, er et mindre uddannelsessted, og derfor vil du opleve, at du får en tæt kontakt til dine undervisere. Du arbejder ligeledes tæt sammen med andre studerende i alle aldre i studiegrupper, da en del af undervisningen er baseret på samarbejdet med andre studerende. Studiegrupperne er nødvendige som støtte både fagligt og personligt. Arbejdet i studiegruppen er medvirkende til at udvikle de samarbejdskompetencer, der er vigtige i dit fremtidige arbejde som fysioterapeut.

Selvom du er e-læringsstuderende, har du samme muligheder som de øvrige studerende: Du kan studere og komme i praktik i udlandet, og du har de samme muligheder for videreuddannelse.

Adgangskrav
Adgangskrav til fysioterapeutuddannelsen som e-læring er de samme som til den ordinære uddannelsesform. Ligesom den ordinære fysioterapeutuddannelse er e-læringsuddannelsen også berammet til 210 ECTS.

Cxense Display