Del

Fysioterapeutuddannelsen

På uddannelsen lærer du at kunne undersøge, træne og behandle patienter med smerter og dysfunktioner, og at kunne rådgive mennesker om forebyggelse, sundhed og trivsel.

Fysioterapeutuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Det er en mellemlang videregående uddannelse med høj grad af integration mellem teori og praksis.

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på ialt 210 ECTS-point.  Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point.

På uddannelsen lærer du et konkret håndværk samtidig med, at du fagligt og personligt vil udvikle dig og blive i stand til at have med forskellige grupper af mennesker at gøre.

Fysioterapeutuddannelsen er en alsidig uddannelse, hvor du udfordres på alle dine kompetencer, både de praktiske, de teoretiske og personlige.

Praktikperioder

I løbet af uddannelsens 3,5 år er du sikret praktikplads i sammenlagt 28 uger fordelt på 4 perioder.

I praktikken prøver du kræfter med fysioterapien i praksis og får erfaring med arbejdet som fysioterapeut på et sygehus, i den kommunale sektor eller i privat praksis.

Studieaktivitet

Studieaktiviteterne i den teoretiske del af uddannelsen omfatter forelæsning, teoretiske oplæg, og diskussioner, praktisk afprøvning samt gruppearbejde og projektarbejde.

Studieaktiviteterne i den kliniske del af uddannelsen omfatter især undersøgelse og behandling af patienter.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Som studerende har du stor mulighed for at præge din uddannelse. Du kan også vælge at tage et del af din uddannelse i udlandet, ligesom du også kan tage din praktik i udlanet.

Er du klar?
Tjek her, om du er parat til at sende en ansøgning til fysioterapeutuddannelsen.

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi er at kvalificere dig  til efter endt uddannelse selvstændigt at kunne lede, udføre samt koordinere patient- og borgercentreret fysioterapeutisk virksomhed gennem evidensbaseret praksis. Fysioterapeuten retter sine ydelser mod såvel den danske sundhedssektor som et globalt sundhedsperspektiv med det formål at fremme, optimere, vedligeholde og genskabe funktionsevne, sundhed og livskvalitet for borgere gennem alle livets faser.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen