Del

Bachelorprojekt

Fysioterapeutuddannelsen afsluttes på 7. semester med et bachelorprojekt. Projektet retter sig mod fysioterapeutens rolle som faglig udvikler og innovator og tager udgangspunkt i en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med inddragelse af teoretisk og empirisk materiale.

Projektet udføres oftest i samarbejde med fysioterapeutiske forskningsenheder, sygehuse, genoptræningscentre, klinikker, producenter, andre faggrupper eller specifikke målgrupper.

Gennemførte bachelorprojekter kan findes på UC Viden.