Del

Er du klar?

Gør dig helt klar til at sende en ansøgning til fysioterapeutuddannelsen

Læs de seks udsagn nedenfor igennem. Hvis du er enig i udsagnene og uddybningerne, er du helt klar til at sende din ansøgning.

Er du stadig i tvivl, skal der måske mere til, for at du kan blive helt klar på dit valg af uddannelse.

Hvorfor ikke kontakte studenterambassadørerne fra fysioterapeutuddannelsen?

De er helt almindelige studerende, der gerne fortæller om deres studie og hverdag på Absalon.

Se mere : Mød os om dit uddannelsesvalg

Jeg er klar til at prioritere min uddannelse og deltage aktivt på et fuldtidsstudie, hvor det forventes, at jeg arbejder med det faglige stof og øver mig på at lære at undersøge og behandle andre mennesker.

Et fuldtidsstudie fylder cirka 41 timer om ugen. Det handler både om at deltage i undervisningen, forberedelse til teori og praktik, arbejde i grupper og øve sig på færdigheder i at undersøge og behandle.

Jeg er indstillet på, at der vil være transport i forbindelse med praktik, fordi uddannelsen har praktiksteder i hele Region Sjælland.

Uddannelsen garanterer praktikpladser gennem et tæt samarbejde med en bred variation af sundheds-arbejdspladser i Region Sjælland.

Det er fint med mig, at det er uddannelsen, der bestemmer, hvor jeg skal i praktik.

Uddannelsens praktik afvikles på arbejdspladser, der har et samarbejde med uddannelsen. På arbejdspladsen er der uddannet kliniske undervisere, der står for den praktiske undervisning  i praktikforløbet. 

Jeg er indstillet på, at en væsentlig del af den faglige litteratur er på engelsk, da udvalget af fagbøger og forskningsartikler på dansk er begrænset.

International forskning publiceres primært på engelsk - så det er en forudsætning for faglig dygtiggørelse, at man kan arbejde med engelske tekster. Ligeledes er flere lærebøger på engelsk.

Jeg ønsker at tage en uddannelse, hvor jeg skal arbejde meget tæt med mine medstuderende i det daglige og med patienter og borgere, når jeg er i praktik.

I løbet af studiet er der mange aktiviteter som indebærer, at du som studerende skal bruge dig selv og dine medstuderende til at øve dig på praktiske færdigheder.

Derfor er det en forudsætning, at du er indstillet på at røre ved andre og selv blive rørt ved, når der skal øves undersøgelses- og behandlingsformer.

Jeg har lyst til at være en aktiv del af et spændende studiemiljø, hvor jeg får indsigt i mig selv, i andre mennesker - både raske og syge - og verden omkring mig.

Efter endt uddannelse opnår du en autorisation, der giver dig ret til at praktisere som fysioterapeut.  Fysioterapeuter arbejder på sygehuse, ambulatorier, på genoptræningscentre eller plejehjem i kommuner eller offentlige specialinstitutioner eller inden for arbejdsmiljø, uddannelsessektoren eller idrætsorganisationer.

Cirka en tredjedel af fysioterapeuter arbejder på private klinikker. Du kan også på sigt læse videre og tage en masteruddannelse eller kandidatuddannelse.