Del

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen er en mulighed for dig, der har en anden uddannelsesbaggrund, men gerne vil undervise i folkeskolen.

Meritlæreruddannelsen er for dig, der ikke behøver den fulde læreruddannelse af en af følgende årsager: 

  • Du har afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.
  • Du er mindst 25 år, har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau samt har mindst 2 års erhvervserfaring.

Meritlæreruddannelsen er en kortere uddannelse, der indholdsmæssigt tilrettelægges efter hvilke kvalifikationer du har. Du skal måske have alle læreruddannelsens fag eller kan undvære nogle fag - det afhænger fuldstændigt af dine kvalifikationer og dit mål med uddannelsen.

E-læring, fremmødeundervisning eller kombination.

Det er muligt at læse meritlæreruddannelsen som e-læring, som fremmødeundervisning eller som en kombination af disse organiseringer. Læs mere om uddannelsen som e-læring her: Meritlæreruddannelsen som e-læring - noget for dig?  

Gode jobmuligheder

Med uddannelsen får du adgang til de samme gode jobs som læreruddannelsen. Du kan altså søge arbejde på folkeskoler, friskoler, efterskoler og specialskoler, der arbejder på folkeskoleniveau. Samtidig får du en bred kulturel og pædagogisk uddannelse, som giver dig et professionelt afsæt for at søge jobs i kommuner, kulturcentre og i erhvervslivet, eventuelt i kombination med dine tidligere erfaringer.

I menuen i venstre side kan du læse mere om indhold og opbygning, tilrettelæggelse og varighed, hvordan man opnår merit, tilmelding og deltagerbetaling.

Du kan tage meritlæreruddannelsen i Roskilde og Vordingborg.

Betaling for meritlæreruddannelsen

Uddannelsen hører under  "Lov om Åben Uddannelse"  , hvilket betyder, at du selv skal betale uddannelsen. Den samlede betaling afhænger af antallet af fag/moduler, du skal læse. 

Pris pr. modul á 10 ECTS: 4.400,- kr. (vejl.)

Betalingen sker semestervis forud. Den samlede betaling afhænger af antallet af fag/moduler, du skal læse. 

Desuden vil der være udgifter til bøger, kopiering, print m.v. ekskursioner, studieture og lignende aftales på de hold og sker for egen regning.

Betales fag/moduler af et jobcenter, vil der desuden blive opkrævet et beløb svarende til taxameteret på uddannelsen.

Framelding

Framelding til et modul eller uddannelsen skal ske skriftligt til bln@pha.dk i henhold til følgende retningslinjer:

  • Hvis du framelder dig r modulets start, hæfter du ikke for deltagerbetalingen.
  • Hvis du framelder efter modulets start, hæfter du for deltagerbetalingen.
  • Betalingen er bindende, hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

Uddannelsen giver faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for arbejdet som folkeskolelærer.

Ansøgningsskema til meritlæreruddannelsen

Du søger om optagelse på meritlæreruddannelsen ved at indsende nedenstående ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: 1 april