Del

Adgangskrav til meritlæreruddannelsen

For optagelse på meritlæreruddannelsen gælder det, at du

  1. skal have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller
  2. at du er mindst 25 år, har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau samt har mindst 2 års erhvervserfaring.

Du kan læse mere om optagelse i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen kapitel. 8.
Karakterkravene til de enkelte undervisningsfag finder du i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen - bilag 6.

Der kan dispenseres fra adgangsbetingelserne, såfremt en samlet vurdering af dine kvalifikationer og kompetencer begrunder optagelse. Dispensation gives på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Ansøgningsskema til meritlæreruddannelsen

Du søger om optagelse på meritlæreruddannelsen ved at indsende nedenstående ansøgningsskema til uddannelsesstedet:

  •  Nyt ansøgningsskema ultimo oktober

Ansøgningsfrist: 1. december

Når fristen for tilmelding til et modul er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

Cxense Display