Del

Adgangskrav til meritlæreruddannelsen

For optagelse på meritlæreruddannelsen gælder det, at du

  1. skal have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller
  2. at du er mindst 25 år, har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau samt har mindst 2 års erhvervserfaring.

Du kan læse mere om optagelse i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen kapitel. 8.
Karakterkravene til de enkelte undervisningsfag finder du i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen - bilag 6.

Der kan dispenseres fra adgangsbetingelserne, såfremt en samlet vurdering af dine kvalifikationer og kompetencer begrunder optagelse. Dispensation gives på baggrund af en konkret og individuel vurdering.