Del

Hvordan opnår man merit?

Merit kan gives for anden uddannelse eller dele af anden uddannelse, som mht. niveau og rele­vans vurderes at kunne svare til elementerne i læreruddannelsen, eller merit kan gives, hvis den studerende på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer.

Uddannelsesstedet tager stilling til ansøgningen om merit for fag i meritlæreruddannelsen efter en konkret vurdering af ansøgerens kvalifikationer og med udgangspunkt i en af ministreret udarbejdet oversigt. Uddannelsesstedet gennemgår i alle tilfælde de pågældende eksamenspapirer og vurderer, om der er elementer, som svarer til det undervisningsfag, man ønsker merit for.

Der gælder følgende forudsætninger for merit:

  • Der skal fremsendes behørig dokumentation
  • Studerende, der fritages for linjefag, skal deltage i praktik i faget/fagene

Ansøgningsskema til meritlæreruddannelsen

Du søger om optagelse på meritlæreruddannelsen ved at indsende nedenstående ansøgningsskema til uddannelsesstedet:

  •  Nyt ansøgningsskema ultimo oktober

Ansøgningsfrist: 1. december

Når fristen for tilmelding til et modul er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

Cxense Display