Del

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen hører under Åben Uddannelse, hvilket betyder, at du selv skal betale uddannelsen. Den samlede betaling afhænger af antallet af fag/moduler, du skal læse.

Uddannelsen er modulopdelt og ifølge bekendtgørelsen skal du have i alt 150 ECTS point, som omfatter:

  1. moduler, der retter sig mod undervisningskompetence i mindst 2 og højst 4 undervisningsfag: De fag, der kendes fra grundskolens fagrække.
  2. moduler i lærernes grundfaglighed PL-modduler: Elevens læring og udvikling, specialpædagogik, almen undervisningskompetence samt undervisning af tosprogede
  3. praktik i undervisningsfagene: En praktikperiode, der kan indeholde de valgte undervisningsfag.

Hvert undervisningsfag er opdelt i basismoduler og specialiseringsmoduler alle med praksistilknytning. Lærernes grundfaglighed er opdelt i basismoduler og specialiseringsmoduler. Alle moduler har et omfang på 10 ECTS.

Pris pr. modul á 10 ECTS : 4.400,- kr.
Når fristen for tilmelding til et modul er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

Der vil blive udarbejdet en individuel uddannelsesplan efter optagelsen, hvoraf det fremgår hvilke fag, moduler og specialiseringer, du ønsker.

Uddannelsen udbydes i Roskilde og Vordingborg som dagundervisning og i Roskilde som e-læring.

Ansøgningsskema til meritlæreruddannelsen

Du søger om optagelse på meritlæreruddannelsen ved at indsende nedenstående ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: 1 april