Gå til hovedindhold

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsmodulerne er de moduler, hvor du specialiserer dig i det, du selv finder allermest interessant.

I Professionshøjskolen Absalon udbyder vi både tværfaglige specialiseringsmoduler og monofaglige specialiseringsmoduler. Specialiseringsmodulerne kan tages i forbindelse med et undervisningsfag eller i forbindelse med faget Lærerens Grundfaglighed.

Specialiseringsmoduler er udviklet lokalt i Professionshøjskolen Absalon og kan være organiseret som:

  • monofaglige moduler (indenfor et enkelt fag i læreruddannelsen) for dig, der ønsker at gå særligt i dybden med et fag.
  • tværfaglige moduler (på tværs af fag i læreruddannelsen) for dig, der ønsker en bred profil

Hvert efterår udgives et katalog over specialiseringsmoduler. Valget af specialiseringsmodul finder sted i efterårssemesteret, og specialiseringsmodulerne læses i det efterfølgende forårssemester. 

Du kan også vælge at læse specialiseringsmoduler på universiteter eller andre videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet. Hvis du ønsker at læse specialiseringsmoduler på andre uddannelsesinstitutioner end Professionshøjskolen Absalon , skal dette på forhånd godkendes af uddannelseslederen.

Til hvert modul er udarbejdet en studieaktivitetsmodel, som angiver, hvorledes arbejdsbyrden inden for de 10 ECTS i modulet fordeler sig. Studieaktivitetsmodellen beskriver de konkrete studieaktiviteter, der indgår i det pågældende modul.  Aktiviteterne varierer i de forskellige moduler.

Eksempler på specialiseringsmoduler

Herunder ser du eksempler på moduler, der har været udbudt.  En gang om året udgives et nyt katalog over de specialiseringsmoduler, der udbydes det kommende forårssemester.

Tværfaglige moduler (Lærerens grundfaglighed og dansk/matematik)

Moduler med fokus på specialpædagogik (Lærerens grundfaglighed og dansk)

Moduler med fokus på sprog (monofagligt)

Moduler knyttet til alle fag

Moduler med fokus på naturvidenskab

Svømmelæreruddannelsen

Svømmelæreruddannelse udbydes i  læreruddannelse som et specialiseringsmodul på 10 ECTS point

Læs mere her