Del

Adgangskrav til læreruddannelsen

Læreruddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon optager hver år studerende til studiestart 1. februar og 1. september. Falder den 1. i en weekend, er der studiestart den førstkommende mandag.

Kvote 1

For at søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener med en optagelseskvotient på minimum 7

  • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 
  • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) 

I kvote 1 bliver du alene optaget på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen

Kvote 2

Har du under 7, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 senest 15. marts. 

For at kunne søge optagelse gennem kvote 2 skal du have:

  • En eksamen som nævnt under kvote 1.

eller

  • Du forventer at bestå en adgangsgivende eksamen inden 1. juli i optagelsesåret.

eller

  • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen med fag og niveauer svarende til Engelsk B og Biologi B eller Fysik B, Kemi B eller Matematik B eller Bioteknologi A eller Geovidenskab A niveau. – er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her.

eller

  • Andet adgangsgrundlag
    Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV

Optagelsessamtale

Har du under 7 i gennemsnit skal du deltage i en optagelsessamtale. Målet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed i forhold til både faglighed og profession.

Du vil modtage en mail, efter vi har behandlet din ansøgning, hvor du kan book en optagelsessamtale.

Optagelsessamtalerne vil blive afholdt i uge 17-22. Læs mere her

Du kan læse mere optagelsessamtalerne på Læreruddannelsen på www.laereruddannelse.nu

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2
Kvotefordelingen mellem kvote 1 og 2 er flydende.

Det betyder, at vi først kan afgøre, hvor mange pladser der er til ansøgere i kvote 2, når vi  ved, hvor mange pladser, der er brugt til ansøgere i kvote 1, som alle er ansøgere med en kvotient på mindst 7,0.

Alle ansøgere med en kvotient på mindst 7,0 bliver med andre ord optaget først, og de pladser, der er tilbage derefter, går til ansøgere fra kvote 2. Hvis der skulle opstå den situation, at vi ikke har plads til alle ansøgere med 7,0, vil uddannelsen få en grænsekvotient på over 7,0, og der vil ikke blive optaget ansøgere i kvote 2.

Specifikke adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau

Læs mere og se kravene her

Studieprøven i dansk

Udenlandske ansøgere uden for Norden skal bestå Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (afløser af danskprøve 2, før 2002) eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk (svarende til Dansk på A-niveau). Vi skal modtage dokumentation for bestået prøve senest den 5. juli.

Der kræves ikke studieprøven, hvis ansøgeren er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er opvokset som dansktalende. Det samme gælder ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen. 

Vil du vide mere så kontakt

Optagelsen på Professionshøjskolen Absalon
Tlf. 7248 1010

Telefonen er åben

Mandag: 10– 12 og 13 – 15
Tirsdag- onsdag: 10 - 12
Torsdag 10– 12 og 13 – 15
Fredag lukket
Mail: optagelse@pha.dk