Del

Talentlinje: Sport og Bevægelse

Brænder du for sport og bevægelse i samarbejde med foreningslivet?

 

Følger du profilen, vil du efter endt læreruddannelse have:

 • En særdeles attraktiv og eftertragtet jobprofil
 • Ekspertise og undervisningskompetencer der bidrager til at løfte kvaliteten af folkeskolens arbejde med sport og bevægelse
 • Undervisningskompetence i idræt og 2 valgfrie undervisningsfag
 • Et godt fundament for at arbejde med Åben Skole og samarbejde med foreningslivet
 • En stærk faglig profil og muligheden for at blive en vigtig ressourceperson i forhold til udviklingen på området i skolen

Under uddannelsen vil du:

 • Få idræt og bevægelse som en central del af uddannelsen
 • Mulighed for praktik på profilskoler og efterskoler med idræt
 • Specialiseringsmoduler med fokus på sport, bevægelse, Åben Skole og samarbejde med foreningslivet
 • Projektbånd med fokus på sport- og bevægelse
 • Talentlinjen består af 10 ECTS point ud over uddannelsens normerede omfang

Sport og bevægelsesprofilen kan læses i Vordingborg og Roskilde. 

Adgangskrav

Adgangskravene til sport og bevægelsesprofilen er de samme som til læreruddannelsen.

Derudover skal du

 • Have bestået faget Idræt B eller Dans B
 • Have bestået optagelsesprøve med fokus på idræt

Du skal desuden kunne vælge mindst 2 undervisningsfag og opfylde adgangskravene til disse.

Ansøgning foregår via optagelse.dk