Del

Sprogprofil - med mulighed for at vælge spansk som undervisningsfag

Har du flair for sprog og formidling?

Følger du profilen, vil du efter endt læreruddannelse have:

  • En særdeles attraktiv og eftertragtet jobprofil
  • Ekspertise og undervisningskompetence inden for fremmedsprog, som skolen har brug for i styrkelsen af fremmedsprog i uddannelsessystemet
  • Undervisningskompetence i 3 af følgende undervisningsfag; fransk, tysk, engelsk, dansk og som noget helt særligt i Danmark – spansk
  • Indsigt i de kulturer og samfund som fremmedsprogene knytter sig til
  • En unik mulighed for at skabe synergi mellem profilens sprogfag og blive et fyrtårn i skolen inden for fremmedsprog

Uddannelsen består bl.a. af:

  • Sprog som en central del af uddannelsen
  • Mulighed for praktik på særligt udvalgte skoler
  • Specialiseringsmoduler rettet mod undervisningen i fremmedsprog
  • Studieture

Sprogprofilen kan læses i Roskilde.

Adgangskrav

Adgangskravene til sprogprofilen er de samme som til læreruddannelsen.

Derudover skal du opfylde adgangskravene til de sprog du ønsker i din profil.

• Enten dansk og to fremmedsprog (tysk, fransk, engelsk eller spansk)

• Eller tre fremmedsprog (tysk, fransk, engelsk eller spansk).

- Hvis spansk vælges sammen med to øvrige fremmedsproglige undervisningsfag, skal du vælge engelsk som et af de andre undervisningsfag. 

Ansøgning foregår via optagelse.dk, hvor du vælger læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde