Del

Sprogprofil - med mulighed for at vælge spansk som undervisningsfag

Har du flair for sprog og formidling?

Følger du profilen, vil du efter endt læreruddannelse have:

  • En særdeles attraktiv og eftertragtet jobprofil
  • Ekspertise og undervisningskompetence inden for fremmedsprog, som skolen har brug for i styrkelsen af fremmedsprog i uddannelsessystemet
  • Undervisningskompetence i 3 af følgende undervisningsfag; fransk, tysk, engelsk, dansk og som noget helt særligt i Danmark – spansk
  • Indsigt i de kulturer og samfund som fremmedsprogene knytter sig til
  • En unik mulighed for at skabe synergi mellem profilens sprogfag og blive et fyrtårn i skolen inden for fremmedsprog

Uddannelsen består bl.a. af:

  • Sprog som en central del af uddannelsen
  • Mulighed for praktik på særligt udvalgte skoler
  • Specialiseringsmoduler rettet mod undervisningen i fremmedsprog
  • Studieture

Sprogprofilen kan læses i Roskilde.

Adgangskrav

Adgangskravene til sprogprofilen er de samme som til læreruddannelsen.

Derudover skal du opfylde adgangskravene til de sprog du ønsker i din profil.

• Enten dansk og to fremmedsprog (tysk, fransk, engelsk eller spansk)

• Eller tre fremmedsprog (tysk, fransk, engelsk eller spansk).

- Hvis spansk vælges sammen med to øvrige fremmedsproglige undervisningsfag, skal du vælge engelsk som et af de andre undervisningsfag. 

Ansøgning foregår via optagelse.dk, hvor du vælger læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde 

Åbent Hus på læreruddannelsen
8. juni 2020 - 10. juni 2020
Overvejer du at uddanne dig til lærer?
Så kig forbi og hør mere om uddannelsen og dine forskellige muligheder ved Åbent Hus.