Del

Uddannelsen som e-læring

E-læringsuddannelserne på Professionshøjskolen Absalon er fuldtidsstudier

Fleksibel studieform for den discplinerede

Læreruddannelsen som e-læring kan være muligheden for dig, der af personlige eller arbejdsmæssige grunde har behov for at studere fleksibelt i forhold til tid og sted.

Det kan fx være, hvis du har behov for at kombinere uddannelse med arbejde, bor langt fra et uddannelsessted, er på udveksling/ophold i udlandet eller er elitesportsudøver med behov for at kunne planlægge din tid fleksibelt

Tilrettelæggelse af uddannelsen

Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen er normeret som et 4-årigt fuldtidsstudium. E-læringsstudiet er tilrettelagt med baggrund i dette. Et fuldtidsstudium svarer til en gennemsnitlig  fuldtids arbejdsuge. Det er vigtigt, at du indstiller dig på dette.

Studieformen på e-læring, kræver selvdisciplin og ansvarlighed men giver til gengæld gode muligheder for frihed og autonomi.

Uddannelsen som e-læring

På læreruddannelsen som e-læring får du præcis den samme uddannelse, som når du studerer på den ordinære læreruddannelse med overvejende fremmødeundervisning. Forskellen ligger i organisering og tilrettelæggelse.

Du opnår de samme læringsmål og kompetencer, der fremgår af lov og bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen uanset om du læser uddannelsen som e-læring eller som ordinær læreruddannelse. Uddannelsen som e-læring giver adgang til de præcis samme jobs som den ordinære læreruddannelse.

Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen er et 4-årigt fuldtidsstudium. Det er vigtigt, at du er opmærksom på og planlægger ud fra dette.  Du skal altså regne med en gennemsnitlig fuldtidsarbejdsuge som studerende, - men på andre måder end hvis du havde dagligt fremmøde

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fremmødeseminarer (face2face), hvor der er synkron undervisning i de læste fag og uger med virtuel, asynkront tilrettelagt undervisning.   

Hvert semester planlægges der med tre fremmødeseminarer, der alle er placeret torsdag, fredag og lørdag, de øvrige studieuger er undervisningen virtuelt og asynkront tilrettelagt.

I de virtuelle undervisningsuger er undervisningen struktureret med udgangspunkt i samarbejde og kollaboration i studiegrupper. Studiegrupperne dannes på hvert semesters første seminar.  

Uddannelsen indeholder tre praktikforløb

Praktikken er placeret i januar-februar på uddannelsens 2., 4. og 6. semester, dog med en enkelt praktikuge placeret i efteråret forud.

E-læring på meritlæreruddannelsen og enkeltfag

Det er muligt at læse meritlæreruddannelsen, på e-læringsorganisering.

Det er ligeledes muligt at læse enkeltfag som e-læring.

Det er også muligt at kombinere studie på e-læring og fremmødeundervisning

E-læring på meritlæreruddannelsen og enkeltfag

Læser du meritlæreruddannelsen, skal du være opmærksom på, at det er muligt at kombinere e-læring og fremmødeundervisning.

Læser du enkeltfag, er der også mulig for at læse disse som e-læring.

Seminarer

Seminarerne bliver afholdt på:

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
laerer@pha.dk
7248 3302

2-4 mødedage pr. måned

Studiegruppen på læreruddannelsen via e-læring
Studiegruppen er en bærende del af din uddannelse, når du læser til lærer via e-læring. Hør studerende fortælle, hvordan du kommer godt igang.

Læreruddannelsen som e-læring – noget for dig?

En kort introduktion til dig der overvejer at tage læreruddannelsen som e-læring

Cxense Display