Del

Uddannelsen som e-læring

E-læringsuddannelserne på Professionshøjskolen Absalon er fuldtidsstudier

 

På læreruddannelsen som e-læring får du præcis den samme uddannelse, som når du studerer på den ordinære læreruddannelse med overvejende fremmødeundervisning. Forskellen ligger i organisering og tilrettelæggelse.

Du opnår de samme læringsmål og kompetencer, der fremgår af lov og bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen uanset om du læser uddannelsen som e-læring eller som ordinær læreruddannelse. Uddannelsen som e-læring giver adgang til de præcis samme jobs som den ordinære læreruddannelse.

Fleksibel studieform

Læreruddannelsen som e-læring kan være muligheden for dig, der af personlige eller arbejdsmæssige grunde har behov for at studere fleksibelt, bor langt fra et uddannelsessted eller er på udveksling/ophold i udlandet.

Tilrettelæggelse af uddannelsen

Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen er normeret som et 4-årigt fuldtidsstudium. E-læringsstudiet er tilrettelagt med baggrund i dette. Et fuldtidsstudium svarer til en gennemsnitlig  fuldtids arbejdsuge. Det er vigtigt, at du indstiller dig på dette.

Studieformen på e-læring, kræver selvdisciplin og ansvarlighed men giver til gengæld gode muligheder for frihed og autonomi.

Den teoretiske del af studiet

Studiet er tilrettelagt som en kombination af fremmødeseminarer (face2face) med synkron undervisning og virtuelle perioder, hvor undervisningen foregår virtuelt og asynkront. I de virtuelle perioder arbejdes fagligt og/eller problemorienteret i faste studiegrupper. Organisering og samarbejde i studiegrupper er centralt i forhold til læring og kompetenceudvikling og indgår som fast organisatorisk princip på e-læringsuddannelsen.

Studiegrupperne dannes på hvert semesters første seminar.  

Uddannelsen indeholder tre praktikforløb

Praktikken er placeret i efterårssemestret på andet, tredje og fjerde studieår.

E-læring på meritlæreruddannelsen og enkeltfag

Læser du meritlæreruddannelsen, skal du være opmærksom på, at det er muligt at kombinere e-læring og fremmødeundervisning.

Læser du enkeltfag, er der også mulig for at læse disse som e-læring.

Åbent Hus på læreruddannelsen
25. februar 2019 - 27. februar 2019
Overvejer du at uddanne dig til lærer?
Så kig forbi og hør mere om uddannelsen og dine forskellige muligheder ved åbent hus.

Seminarer

Seminarerne bliver afholdt på:

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
laerer@pha.dk
7248 3302

2-4 mødedage pr. måned

Studiegruppen på læreruddannelsen via e-læring
Studiegruppen er en bærende del af din uddannelse, når du læser til lærer via e-læring. Hør studerende fortælle, hvordan du kommer godt igang.

Læreruddannelsen som e-læring – noget for dig?

En kort introduktion til dig der overvejer at tage læreruddannelsen som e-læring

Cxense Display