Del

Uddannelsen

Læreruddannelsen er et 4-årigt fuldtidsstudium, der giver dig både et teoretisk og et praktisk grundlag til at støtte elever i deres udvikling af faglige, sociale og demokratiske kompetencer.

Som lærerstuderende har du mulighed for at vælge de undervisningsfag, som du er mest interesseret i at undervise i.  Igennem uddannelsen  udvikler du desuden dine undervisningskompetencer i forbindelse med uddannelsens faste praktikperioder.

OBS! At der er specifikke adgangskrav til undervisningsfagene - Læs mere her

Du har også  mulighed for udlandsophold undervejs i uddannelsen.

Uddannelsen giver dig ret til at anvende titlen professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor´s Degree Programme in Education.

Praktik
Du er skal ud i praktik i tre perioder. Hver praktikperiode bliver bedømt med karakterer. Der vil også uden for praktikperioderne være et tæt samspil med praksis.

I praktikken prøver du lærerjobbet i praksis. Den praksiserfaring, du erhverver dig i praktikperioderne, er værdifuld for dig gennem hele din uddannelse.

Undervisningsform
Læreruddannelsen er et afvekslende og personligt udfordrende fuldtidsstudium.

På læreruddannelsen møder du medstuderende i alle aldre og med forskellige faglige og menneskelige baggrunde.

Undervisningen veksler mellem holdlektioner, projekter, frivillige undervisningstilbud, individuelt arbejde, ekskursioner, studieture og praktik.

Gennem undervisning og praktik lærer du at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Vi lægger vægt på inddragelse af IT i alle fag, og du vil derfor møde spændende og varierede undervisningsformer, der anvender den nyeste teknologi.

Søg nu og start 1. februar
Du kan stadig nå at søge ind på læreruddannelsen i Vordingborg og Roskilde og starte allerede til februar 2019.
Læs mere og søg her.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Praktikken foregår på skoler i region Sjælland

"Jobbet som lærer er verdens bedste"
Den 22-årige lærerstuderende Camilla Aaen elsker sit fag og sin uddannelse. Hun brænder især for at hjælpe de børn, der har det svært i skolen, og…
Cxense Display