Del

Sundhed, bevægelse og mad

Modulet har sit udgangspunkt i WHO´s brede og positive sundhedsbegreb, som ikke kun har det sundhedsmæssige men også det generelle velbefindende i fokus, og vil beskæftige sig med områderne: 

  • Kultur & sundhed
  • Krop & mad
  • Krop & identitet

Modulet vil faciliteter fagligt, tværfagligt og tværdisciplinært samarbejde med en professionel idræts- og hjemkundskabsfaglig tilgang og vil sætte dig i stand til begrundet at planlægge, gennemføre og evaluere en materielt tilknyttet undervisning i grundlæggende begreber og sammenhænge indenfor sundhed bevægelse og mad. 

Studieaktivitet på modulet