Del

Biologi

I undervisningsfaget biologi arbejder du med mange facetter af biologien - om alt det levende – og alt det praktiske arbejde, virksomhedsbesøg, naturundersøgelser, etiske dilemmaer, autentiske personer, moderne forskning osv. der knytter sig til det.

Faget er organiseret i de tre moduler

  • Levende organismer, økologi og elevernes praktiske arbejde
  • Evolution, genetik, bioteknologi samt naturfaglig forståelse
  • Menneske, sundhed, miljø og handlekompetence.

Centralt i faget er også arbejdet med de fælles naturfaglige kompetencer: Undersøgelse, modellering og perspektivering samt kommunikation - og med naturfagenes fællesfaglige fokusområder.

Som studerende lærer du at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i biologifaget.

Adgangskrav

For at få adgang til undervisningsfaget Biologi skal du have bestået ét af følgende:

  • Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Biologi B
  • Fysik B
  • Kemi B eller Naturgeografi B

Om faget i folkeskolen

Biologi ligger i 7.-9.klasse, tæt knyttet til fysik/kemi og geografi, bl.a. gennem fælles afgangsprøve, kompetenceområder og naturfaglige mål. I biologi skal du give eleverne indblik i, hvordan biologien i samspil med andre natur­fag bidrager til vores forståelse af verden.

Målet er at eleverne opnår viden og færdigheder om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget. Der er fokus både på begreber, sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi. Elevernes interesse og nysgerrig­hed står centralt, sammen med elevernes dannelse til personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund.

Specifikke adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau

Læs mere og se kravene her