Del

Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse.

I modulet arbejder du med kernefaglige begreber og sammenhænge indenfor evolution, genetik og bioteknologi. Disse kernebegreber bearbejdes med et fagdidaktisk fokus på elevernes begrebsudvikling og deres forståelse af begreber og sammenhænge, dvs. fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse.

Som studerende i dette modul arbejder du individuelt eller i gruppe og på et naturfagsdidaktisk grundlag med undervisning i biologi. I modulet arbejder du fortrinsvis tværfaglig og projektorienteret med de forskellige biologiske områder og de naturfaglige kompetencer, som identificerer biologifaget.

  • Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevers begrebsapparat til forståelse af evolution og det videnskabshistoriske grundlag for evolutionsteorien, artsdannelse og adfærdsteori samt levende organismers systematiske tilhørsforhold. Med tværfaglige perspektiver på jordens og livets opståen og udvikling. På elevernes forståelse af og forholden sig til grundlæggende forhold vedrørende arv og miljø.
  • Du lærer at planlægge og gennemføre biologiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget, der gør elever i stand til at forklare biologiske processer i produktionen og perspektivere dem i forhold til det økologiske, udviklingsmæssige, værdimæssige og samfundsmæssige perspektiv.

  •   Du lærer at inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forsk­ning i din biologiundervisning.

Studieaktivitet på modulet