Del

Levende organismer og økologiske sammenhænge - elevers undersøgende og praktiske arbejde.

I modulet arbejder du med et eksemplarisk udvalg af levende organismer og deres omgivende miljø, samt udvalgte og karakteristiske danske og udenlandske økosystemer. Disse kernebegreber bearbejdes med et fagdidaktisk fokus på elevernes undersøgende og praktiske arbejde, herunder feltundersøgelser i udvalgte danske biotoper samt laboratorieundersøgelser. Desuden inddrages eksempler som belyser menneskets anvendelse af naturen.

Som studerende i dette modul arbejder du individuelt eller i gruppe og på et naturfagsdidaktisk grundlag med undervisning i biologi. I modulet arbejder du fortrinsvis projektorienteret med de forskellige biologiske områder og de naturfaglige kompetencer, som identificerer biologifaget.

  • Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssituationer, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og formulere hypoteser.
  • Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret biologiundervisning, der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression
  • Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere praktisk-eksperimentelt arbejde og andre undersøgelser, der udvikler elevers begreber vedrørende levende organismer, deres systematiske tilhørsforhold, opbygning, livsytringer samt tilpasning til levesteder og livsbetingelser
  • Du arbejder med at lærer at sikre eleverne et almendannende grundlag for stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv, menneskets samspil med naturen og en bæredygtig udvikling.

Studieaktivitet på modulet