Del

Menneske, sundhed, miljø og natur - udvikling af elevers handlekompetence

I modulet arbejder du med centrale begreber og sammenhænge i forhold til menneskets anatomi og fysiologi herunder sundhedsbegreber, samt på fødevare- og bioteknologisk produktion i forhold til sundhed, miljø og naturforvaltning. Disse kernebegreber bearbejdes med et fagdidaktisk fokus på betydningen af elevers undersøgende arbejde herunder feltbiologiske undersøgelser og virksomhedsbesøg i forhold til handlekompetence som mål i biologiundervisningen.

Som studerende i dette modul arbejder du individuelt eller i gruppe og på et naturfagsdidaktisk grundlag med undervisning i biologi. I modulet arbejder du fortrinsvis tværfaglig og projektorienteret med de forskellige biologiske områder og de naturfaglige kompetencer, som identificerer biologifaget.

Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der fremmer elevers forståelse for relationen mellem struktur og funktion, herunder menneskekroppens anatomi og fysiologi, samt gør elever i stand til aktivt at benytte den tilegnede viden og indsigt i forhold til egen og andres sundhed. Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der gør elever i stand til at forklare biologiske processer i produktionen og perspektivere dem i forhold til det økologiske, udviklingsmæssige, værdimæssige og samfundsmæssige perspektiv. Du lærer at sikre eleverne et almendannende grundlag for stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv, menneskets samspil med naturen og en bæredygtig udvikling.

I modulet indgår mødepligtsforløb i laboratorium, feltekskursioner og studiebesøg.

 

 

Studieaktivitet på modulet