Del

Fysik/kemi

I undervisningsfaget Fysik/kemi kommer du til at arbejde med de didaktiske forhold, der knytter sig til undervisning i fysik/kemi. Der er fokus på elevernes tilegnelse af de fire naturfaglige kompetencer og det tværfaglige perspektiv.

Centralt i Fysik/kemi står en bred almendannende tilgang til menneskets samspil med naturen gennem arbejdet med udvikling af elevernes handle kompetence og bæredygtighedsforståelse. Dit didaktiske arbejde eksemplificeres i fysikken og kemiens kerneområder: Organisk og uorganisk kemi, stofkredsløb, energi, energiomsætninger, energistrømme, elektriske og magnetiske fænomener, astronomi, astrofysik, partikler, bølger og stråling. Du skal desuden lære at tilrettelægge elevernes praktiske, eksperimentelle og undersøgende arbejde i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser.

Adgangskrav

For at få adgang til undervisningsfaget Fysik/kemi skal du have bestået mindst ét af følgende fag:

  • Teknikfag A eller Bioteknologi A
  • Biologi B
  • Fysik B
  • Kemi B
  • Naturgeografi B eller Teknologi B.

om faget i folkeskolen

Faget Fysik/kemi ligger i 7.-9.klasse og er tæt knyttet til biologi og geografi gennem fælles afgangsprøve, kompetenceområder og naturfaglige mål. I fysik/kemi udvikler eleverne naturfaglige kompetencer og opnår indblik i, hvordan fysik og kemi i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Fokus er på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt anvendelser af fysik og kemi. Elevernes interesse og nysgerrighed står centralt, sammen med elevernes dannelse til personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund.

Specifikke adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau

Læs mere og se kravene her

Cxense Display