Del

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i syv semestre. På uddannelsen møder du en række fag, som kobles under hvert semesters hovedtema. På uddannelsens sjette semester er du i praktik i en privat, offentlig eller frivillig organisation eller i egen virksomhed, hvor du bidrager til løsning af opgaver vedrørende ledelse, drift og udvikling.

Uddannelsen er bygget op af følgende fag:

Semester

Fokus

 Navn

 Fag

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Introduktion til leisure brancherne og deres omverden

 

 

 

 

Introduktion til leisure

Metode I

Employability I: Studieparathed

Introduktion til leisurebrancherne

Kultur og trends

Markedsføring I

Økonomiske rammebetingelser i leisurebrancherne

 

 

 

 

2

 

 

 

Organisationens samspil med omverden og marked

 

 

 

Attraktioner og værdiskabelse i leisurebrancherne

Metode II

Employability II: Samarbejde

Attraktions- og destinationsledelse

Markedsøkonomi

Markedsføring II

Organisationsteorier I

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Organisationens interne processer

 

 

 

 

 

Organisation og event i praksis

Metode III

Employability III: Den professionelle studerende

Event Management

Virksomhedsøkonomi

Markedskommunikation

Organisationsteorier II

Valgfag I

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Organisationens interne processer

 

 

 

 

Innovation og service i praksis

Service Management

Service Design

Employability IV: Faglig profilering

Økonomistyring i organisationer

Innovation

Valgfag II

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Den professionelle leisure manager

 

 

 

 

Leisure manageren som projektleder

Metode IV

Økonomistyring i projekter

Projektledelse

HRM og ledelse af frivillige

Employability V: Forberedelse til praktik

Valgfag III

 

6

Den professionelle leisure manager

Leisure manageren i praktik

Praktik

 

7

 

Fordybelse

Den strategiske leisure manager

Strategisk leisure management

Bachelor

Praktik

På 6. semester skal du i praktik i hele 6 måneder, hvor du vil opnå praktiske erfaringer med værktøjer, procedurer og arbejdsgange på dit praktiksted. I forbindelse med praktikforløbet, skal du udarbejde en praktikportefølje. Læs mere 

Bachelorprojekt

Uddannelsen afsluttes på 7. semester med et bachelorprojekt, som oftest udføres i tæt samarbejde med en selvvalgt leisurevirksomhed. Bachelorprojektet giver dig mulighed at arbejde i dybden med en selvvalgt problemstilling fra leisurebrancherne. Gennemførte bachelorprojekter kan findes på UC Viden.

Prøver

På Leisure Management uddannelsen afsluttes fagene med en række forskellige prøver, både individuelle og gruppeprøver. En del af prøverne kobles tæt til løsningen af konkrete udfordringer i leisurebrancherne – på tredje semester går du i faget event management f.eks. til eksamen i en præsentation af et event, du og dine medstuderende selv har planlagt, afholdt og evalueret. Læs mere om prøver her (link til studieordning)

Sprog

Leisure Management uddannelsen er en dansksproget uddannelse, hvor hovedparten af undervisningen gennemføres på dansk. Nogle fagelementer eller dele heraf kan gennemføres på engelsk, og der stilles krav om, at du kan gennemføre disse. Det vil sige, at du skal kunne læse tekster på engelsk og deltage aktivt i engelsksproget undervisning.

Uddannelseselementer, der udbydes på engelsk, eksamineres på dansk eller engelsk.