Del

Adgangskrav leisure managementuddannelsen

Leisure Management-uddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon optager hvert år studerende til studiestart 1. september. Falder den 1. i en weekend, er der studiestart den førstkommende mandag.

Kvote 1

For at kunne søge en studieplads skal du have en af følgende eksamener:

 • højere forberedelseseksamen (hf)
 • højere handelseksamen (hhx)
 • højere teknisk eksamen (htx)
 • studentereksamen (stx)
 • EUX
 • særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • en udenlandsk eksamen, som er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen.

Med

 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på B-niveau

Kvote 2

For at søge om optagelse med nedenstående skal du søge inden den 15. marts:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på

eller

 • Erhvervsuddannelsen Eventkoordinator med

  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på B-niveau

eller

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen – er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her.

eller

 • Andet adgangsgrundlag
  Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV

I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet fra en gymnasial eksamen
 • A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen)
 • Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 15 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelser på minimum 1 år
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Eliteidræt
 • Højskole minimum 2 måneder
 • Udlandsophold minimum 2 måneder
 • Frivilligt ulønnet arbejde

Vurdering i kvote 2 foretages på baggrund af en helhedsvurdering, hvor der desuden vil blive lagt vægt på i hvilken grad ansøgerens aktiviteter vurderes relevant for den søgte uddannelse

Vi vil anbefale dig at medsende et CV til din ansøgning.
En motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da denne ikke vægtes. 

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter, der indgår i en kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 1495 af 11.12.2017

Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter, der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2
Den fastsatte kvotefordeling i 2018 er for kvote 1: 65% og kvote 2: 35%.

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


Kvote 2: 15. marts, kl. 12.00

(Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.) 


Læs mere her om optagelse og adgangskrav

Varsling! Ændring af udvælgelseskriterier fra 2020

Professionshøjskolen Absalon ændrer fra 2020 Udvælgelseskriterierne for Leisure Managementuddannelsen. Nedenfor ses de udvælgelseskriterier, som vil være gældende fra 1. februar 2020:

 • Relevante fag på C-A-niveau med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskala): Afsætning, diverse sprogfag, Erhvervsøkonomi, Finansiering, Innovation, International økonomi, International teknologi og kultur, Kommunikation/IT, Kulturforståelse, Organisation, Markedskommunikation, Matematik, Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi
 • Karakter på 7 eller derover i den store skriftlige opgave eller studieretningsprojekt fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen eller afsluttende opgave fra den adgangsgivende erhvervsuddannelse
 • Relevant erhvervsarbejde eller værnepligt minimum 15 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelsesaktiviteter over gymnasialt niveau
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Relevant kursus, grundforløb, eller anden relevant aktivitet minimum 1 måned
 • Relevant praktik minimum 1 måned
 • Elite idræt
 • Højskole fagrelevant studieretning minimum 4 måneder
 • Relevant frivilligt ulønnet arbejde

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter, der indgår i en kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 1495 af 11.12.2017.

Vil du vide mere så kontakt

Optagelsen på Professionshøjskolen Absalon
Tlf. 7248 1010

Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 10-12 + 13-15
Fredag lukket
Mail: optagelse@pha.dk

Cxense Display