Del

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i hele 5 måneder, hvor du vil opnå praktiske erfaringer med værktøjer, procedurer og arbejdsgange på dit praktiksted. I forbindelse med praktikforløbet, skal du udarbejde en praktikportefølje.

I praktikken skal du blandt andet:

  • Reflektere over den indlærte teori i forhold til hvordan opgaver løses i praksis
  • Erhverve gode arbejdsvaner samt udvikle samarbejdsevner og sans for helheder gennem direkte engagement i praktikstedets opgaver.
  • Lave en læringsplan med mål over de faglige og personlige kompetencer, du ønsker at tilegne dig eller forbedre gennem praktikforløbet.

Omfang
Praktikken har et omfang på 750 timer, svarende til ca. 5 måneder, der som udgangspunkt placeres i perioden fra august til januar. Flexible arbejdstider kan aftales, da flere virksomheder i Leisure industrien kan have aften- og weekendarrangementer.

Praktikopholdet kan også finde sted i udlandet.

Økonomi
Praktikken er ulønnet. Der er dog ofte mulighed for at få dækket dine eventuelle udgifter til fx transport i forbindelse med opgaver for praktikstedet.

Kontaktperson
Under praktikforløbet skal praktikstedet stille en fast kontaktperson til rådighed sådan at du kan hente råd og vejledning undervejs i praktikken. Kontaktpersonen deltager desuden i en opfølgningsevaluering med praktikkoordinatoren fra Professionshøjskolen Absalon.

Kontrakt og jobbeskrivelse for praktikken
Inden praktikstart udarbejder du sammen med dit praktiksted en kontrakt og en jobbeskrivelse, der indeholder de vigtigste fagområder, som du skal beskæftige dig med. Når praktikken er i gang, skal du desuden lave en læringsplan med mål over de faglige og personlige kompetencer, du ønsker at tilegne dig eller forbedre gennem praktikforløbet.

 

 

I min praktik har jeg virkelig nået at opleve og lære meget inden for event og sport management. En af de større opgaver jeg udførte var planlægning af et frivilligt arrangement for DBU's 1650 klubber under Danmark-Tyskland jubilæumskampen. Jeg stod for alt det praktiske, kommunikationen til Brøndby Stadion samt kontakte til de frivillige, som blev inviteret. 

Emilie Schirmer om sin praktik hos DBU

Vi har haft en del praktikanter fra Leisure Management, og vi er meget glade for dem, fordi de generelt fremviser en positiv indstilling til opgaverne, og så har de gåpåmod

CPH PIX – Copenhagen Film Festival