Del

Studiestart

Når du starter på uddannelsen

Når du bliver optaget på Leisure Management uddannelsen, bliver du inviteret til at deltage i et introforløb, som ligger i starten af september. Vi anbefaler, at du deltager aktiv i introforløbet, da det er en vigtig hjælp til at komme godt fra start. Det er her, du møder dine nye medstuderende og undervisere, og hvor du introduceres til studiet og livet på Professionshøjskolen Absalon. Du vil blive guidet gennem introforløbet af dine introvejledere, som er erfarne og engagerede studerende.

Fra elev til studerende

For mange nye studerende er det en stor omvæltning at starte på en videregående uddannelse. Du vil møde en masse nye mennesker og nye faglige udfordringer. Samtidig skal du lære et nyt sted at kende, nye it-systemer, regler, procedurer og meget andet.

I løbet af uddannelsen skal du som studerende tage aktivt del i og ansvar for en række forskellige typer af studieaktiviteter, som tilsammen udgør et fuldtidsstudie. Studiet er en blanding af forelæsninger, vejledning, selvstudie, workshops, studenterfremlæggelser samt projektarbejde, og der arbejdes både individuelt og i grupper. Studiet består ofte af mange forskellige fag og opgaver, og arbejdsbyrden er sjældent fordelt ligeligt over et semester.

Når du starter på Leisure Management, skal du være forberedt på også at skulle lære at være studerende. Vi forventer ikke, at du mestrer alt fra første dag, men at du er bevidst om de nye udfordringer og undervejs lærer at tackle dem.

Mentor

Allerede i introforløbet vil dit hold få tilknyttet flere mentorer, som typisk er studerende på 2. eller 3. år. Mentorerne hjælper dig til at komme godt i gang med studiet og studielivet. I løbet af 1. år vil du mødes med din mentor til gruppesamtaler, hvor du og dine medstuderende vil tale om både de faglige og sociale oplevelser og udfordringer ved at være ny studerende på Leisure Management.

Bøger

Vi anbefaler, at du venter med at købe bøger, til du er startet på uddannelsen – i forbindelse med introforløbet. Det skyldes, at undervisningsmaterialet varierer fra år til år, og at du kan risikere at købe forkert materiale, hvis du er for tidligt ude. Du kan købe bøgerne hos Academic Books eller over internettet. Du kan forvente at bruge 1500 - 2000 kr. i gennemsnit pr. semester på bøger.