Del

Praktik

På 6. semester skal du i praktik i hele 6 måneder, hvor du vil opnå praktiske erfaringer med værktøjer, procedurer og arbejdsgange på dit praktiksted. I forbindelse med praktikforløbet, skal du udarbejde en praktikportefølje.

I praktikken skal du blandt andet:

  • reflektere over den indlærte teori i forhold til hvordan opgaver løses i praksis
  • erhverve gode arbejdsvaner samt udvikle samarbejdsevner og sans for helheder gennem direkte engagement i praktikstedets opgaver.
  • lave en læringsplan med mål over de faglige og personlige kompetencer, du ønsker at tilegne dig eller forbedre gennem praktikforløbet.

Omfang
Praktikken har et omfang på 800 timer, svarende til ca. 5,5 måneder, der som udgangspunkt placeres i perioden fra februar til august. Flexible arbejdstider kan aftales, da flere virksomheder i Leisure industrien kan have aften- og weekendarrangementer.

Praktikopholdet kan også finde sted i udlandet.

Økonomi
Praktikken er ulønnet. Der er dog ofte mulighed for at få dækket dine eventuelle udgifter til fx transport i forbindelse med opgaver for praktikstedet.

Kontaktperson
Under praktikforløbet skal praktikstedet stille en fast kontaktperson til rådighed sådan at du kan hente råd og vejledning undervejs i praktikken. Kontaktpersonen deltager desuden i en opfølgningsevaluering med praktikkoordinatoren fra Professionshøjskolen Absalon.

Kontrakt og jobbeskrivelse for praktikken
Inden praktikstart udarbejder du sammen med dit praktiksted en kontrakt og en jobbeskrivelse, der indeholder de vigtigste fagområder, som du skal beskæftige dig med. Når praktikken er i gang, skal du desuden lave en læringsplan med mål over de faglige og personlige kompetencer, du ønsker at tilegne dig eller forbedre gennem praktikforløbet.

 

 

Følg Leisure Management studerende i deres praktikperiode på Instagram

Vi har haft en del praktikanter fra Leisure Management, og vi er meget glade for dem, fordi de generelt fremviser en positiv indstilling til opgaverne, og så har de gåpåmod

CPH PIX – Copenhagen Film Festival

Det er learning by doing. De bliver kastet lige ud i det, og får stort ansvar. De kommer faktisk ud i den anden ende som erfarne projektledere

Hadler DMC

Cxense Display