Gå til hovedindhold

Merituddannelse Meritpædagoguddannelse - Model 1

Her deltager du som meritstuderende på samme hold som vores e-læringsstuderende på den almindelige pædagoguddannelse.
Der er fysisk fremmøde på campus 1 dag om ugen. Hertil kommer studiegruppearbejde samt asynkrone e-læringsaktiviteter.

Du kan tage uddannelsen i Roskilde. Uddannelsen tager 3 år.

Indhold og opbygning

Uddannelsen er bygget op af en grundfaglighed, som strækker sig lidt ud over første studieår. Derefter følger specialiseringsdelen, som bl.a. indeholder valgfag og et tværprofessionelt modul. Studiet afsluttes med bachelorprojektet.

Model der viser opbygningen af meritpædagoguddannelsen med model 1

Du følger det hold du starter op med i 1 år og 4 måneder
Her kommer du gennem følgende moduler:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Køn, seksualitet og mangfoldighed
 • Pædagogens praksis
 • 1. praktik (OBS! Vær opmærksom på at der kræves 30 timers tilstedeværelse om ugen på praktikstedet. Praktikstedet kan ikke være din arbejdsplads)
 • Samfundet i pædagogisk arbejde
 • Pædagogen som myndighedsperson
 • Professionsviden og forskning

Herefter skifter du hold og følger valgfag, tværprofessionelt valgfag og specialiseringsmodul med de ordinære studerende, der er påbegyndt uddannelsen 6 måneder før dig. Dem følger du i 6 måneder.
Her har du følgende moduler:

 • Valgmodul
 • Tværproffessionelt valgmodul
 • 2. specialiseringsmodul (1. del)

Herefter kommer du tilbage på din arbejdsplads i 6 måneder. 
I denne periode skal du ikke studere.

Endelig kommer du tilbage og afslutter uddannelsen på 8 måneder
Her har du følgende moduler:

 • 2. specialiseringsmodul (2. del)
 • 3. specialiseringsmodul.
 • Bachelorprojekt

Arbejde samtidigt med studiet

Det er op til den enkelte studerende at aftale med sin arbejdsgiver hvor meget den studerende forventes at arbejde sideløbende med sit studie.

FAQ

Læs mere om