Gå til hovedindhold

Merituddannelse Meritpædagoguddannelse - Model 3

Model 3 er for dig, der i højere grad vil arbejde under uddannelsen.

Model 3 udbydes for dagtilbudsspecialiseringen og kan følges i Roskilde.

Den kan dog også udbydes til social/special-specialiseringen, hvis en eller flere kommuner tilsammen kan skaffe minimum 35 deltagere.

I denne tilrettelæggelse af meritpædagoguddannelsen følger du det første år strukturen for grunduddannelsen på e-læring med fremmøde én dag om ugen enten tirsdag eller onsdag - de øvrige e-læringsaktiviteter planlægger du selv. På specialiseringsdelen fremmøder du hver 5. weekend, og de øvrige e-læringsaktiviteter planlægger du ligeledes selv.

Indhold og opbygning

Den fleksible meritpædagoguddannelse følger en anden struktur end den ordinære meritpædagoguddannelse.

Uddannelsen er bygget op af en grundfaglighed, som strækker sig lidt ud over første studieår. Derefter følger specialiseringsdelen, som bl.a. indeholder valgmodul og et tværprofessionelt element. Studiet afsluttes med bachelorprojektet.

1. studieår er fuldtidsstudie.

Du følger strukturen for grunduddannelsen på e-læring med fremmøde én dag om ugen enten tirsdag eller onsdag. Øvrig undervisning er e-læringsbaseret. Der skal forventes en samlet studietid på ca. 40 timer om ugen.

2. og 3. studieår er deltidsstudie. Der er fremmøde hver 5. weekend. Øvrig undervisning er e-læringsbaseret. Der skal forventes en samlet studietid på omkring 25 timer om ugen.

Den fleksible meritpædagoguddannelse er dermed tilrettelagt, så du nemmere kan bevare en tilknytning til din arbejdsplads i løbet af din uddannelse.

På den fleksible meritpædagoguddannelse vil du studere på et samlet hold af meritpædagogstuderende, og det er derfor ikke muligt at skifte uddannelsessted til de øvrige af Absalons uddannelsessteder undervejs i uddannelsen.

Uddannelsen afsluttes med en undersøgelsespraktik og et bachelorprojekt.
 

Læs mere om

FAQ