Gå til hovedindhold

Merituddannelse Den ordinære meritpædagoguddannelse

Den ordinære merituddannelse er struktureret i lange, sammenhængende studie- og arbejdsforløb.

Dels for at du som studerende kan opbygge et tilhørsforhold til dit uddannelsessted og de ordinære studerende. Og dels for at tage hensyn til din arbejdsgiver og en eventuel rotationsvikarordning.

I de perioder, hvor uddannelsen ligger stille som følge af ferie eller andet, kommer du tilbage på din arbejdsplads, så du får mulighed for at afholde ferie eller arbejde her.

Indhold og opbygning

Uddannelsen er bygget op af en grundfaglighed, som strækker sig lidt ud over første studieår. Derefter følger specialiseringsdelen, som bl.a. indeholder valgfag og et tværprofessionelt modul. Studiet afsluttes med bachelorprojektet.

I grundfagligheden og det første specialiseringsmodul følger den ordinære meritpædagoguddannelsen de studerende på grunduddannelsen.

Herefter skifter meritpædagogerne spor og følger valgfag, tværprofessionelt valgfag og specialiseringsmodul med årgangen på grunduddannelsen, der er påbegyndt uddannelsen 6 måneder tidligere.  

Herefter kommer du tilbage på din arbejdsplads i 6 måneder.

Uddannelsen afsluttes med et specialiseringsmodul, undersøgelsespraktik og et bachelorprojekt. Her vil du studere med de samme ordinære studerende, som du har læst valgfag og tværprofessionelt valgfag med.

Læs mere om

FAQ