Del

Uddannelsen som e-læring

E-læringsuddannelserne på Professionshøjskolen Absalon er fuldtidsstudier,svarende til et studyload på 40 timer om ugen i gennemsnit.

E-læringsudddannelsen giver dig den samme viden og de samme kompetencer som den almindelige pædagoguddannelse, undervisningen er blot flyttet fra klasselokalet til nettet.

E-læring er et tilbud til dig der ønsker stor fleksibilitet og som har disciplin til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge din egen tid. Samtidig forventes det, at du også kan arbejde i grupper og har lyst til at indgå i den form for samarbejde i din studietid, da det er en vigtig arbejdsform i undervisningen.

Det forventes, at du har erhvervet dig en tidssvarende computer og har adgang til en internetopkobling, med en god hastighed.

Fremmøde på Campus

Selv om undervisningen er tilrettelagt på nettet, har vi valgt at starte og slutte hvert undervisningsmodul med fysisk fremmøde på Campus Roskilde. Herudover vil der være to fysiske undervisningsgange midt på modulet og en i den sidste uge af modulet. I alt skal du derfor i gennemsnit møde ca. 4-6 dage pr. modul. Sådan vil det være til og med 7. semester, herfra er der fremmøde på praktikkens studiedage og ellers fremmøde på hele tirsdage.  

Det er derfor vigtigt, at fremmødedagene prioriteres meget højt, da undervisningen her er et vigtigt afsæt for det videre selvstændige arbejde i din gruppe og individuelt i de virtuelle perioder. De fysiske møder vil give dig et tættere forhold til undervisere og medstuderende, og vores erfaring er, at det gør mange onlineaktiviteter lettere, når man kender hinanden.

Undervisningsformer

Som e-læringsstuderende skal du læse faglitteratur, skrive opgaver, deltage i diskussionsfora og gruppearbejder, ligesom du skal lave projekter. Som e-læringsstuderende kan du sammen med din gruppe vælge at mødes fysisk til en del af gruppearbejdet, eller man kan vælge at mødes via videokonferencer, chat, mails osv.

Du eller din gruppe også få tilbudt vejledning og feedback i forbindelse med opgaver og projekter. Disse seancer foregår i en vekselvirkning mellem vejledning som videokonference, skriftlig og auditiv tilbagemelding.

Uddannelsens struktur og undervisningens indhold, valg af specialisering og deltagelse i praktik følger den samme beskrivelse, som den almindelige uddannelse.

Mødepligt til praktik

E-læringsuddannelsen har fire praktikperioder ligesom den almindelige pædagoguddannelse. I praktikken møder du på praktikstedet 30 timer i 1. praktik og 32,5 timer i 2. og 3. om ugen, på de tidspunkter som praktikstedet anviser. På studiedagene er der F2F undervisning. Praktikken afsluttes af en prøve, som skal bestås for at fortsætte uddannelsen.

Struktur og planlægning af e-læringsuddannelsen


Hovedregel

  • Studyload er i gennemsnit 40 timer pr. uge
  • Face-to-face-undervisning er fra kl. 8.30-15.40

Face-to-face-undervisning er placeret på tirsdage og onsdage, med fremmøde 4-6 hele dage i løbet af et modul.

Afvigelser

  • 7. uge i hvert modul kan afvige i forbindelse med fremmødedage, grundet eksempelvis prøver eller praktikforberedelse
  • Praktikperiodens studiedage på uddannelsen følger de ordinære studerendes studiedage
  • Kun særlige valgmoduler og tværprofessionelle moduler udbydes som e-læring. Derudover tilbydes andre undervisningsformater, som du vil få nærmere information om senere i studiet.

Som studerende kan du derudover blive inviteret til begivenheder og arrangementer på uddannelsen på andre dage end tirsdage og onsdage.

De obligatoriske seminarer bliver afholdt på:

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
paedagog@pha.dk
Tlf. 7248 3302

4-6 mødedage pr. modul

Pædagoguddannelsen som e-læring optager studerende fra hele Danmark - fra Gedser til Skagen, fra København til Esbjerg.

Vi har desuden studerende fra Sverige, Færøerne, England, Belgien, Italien, Portugal, Spanien, Grækenland, Bosnien, Thailand, USA og Quatar.

Cxense Display