Del

Overflytning

Det er muligt at blive overflyttet til pædagoguddannelsen som e-læring fra såvel andre pædagoguddannelser i Professionshøjskolen Absalon som fra de øvrige uddannelsessteder landet over.

På 1. studieår skal man have det afgivende uddannelsessteds uddannelsesleders tilladelse til at flytte.