Del

Studieaktivitet

For hvert modul på læreruddannelsen er udarbejdet en studieaktivitetsmodel, som angiver, hvorledes arbejdsbyrden inden for de 10 ECTS-point i modulet er fordelt på fire kategorier. Studieaktivitetsmodellen beskriver de konkrete studieaktiviteter, der indgår i det pågældende modul.  Aktiviteterne varierer i de forskellige fag og moduler.

Læreruddannelsen Professionshøjskolen Absalon har udarbejdet studieaktivitetsmodeller for samtlige moduler på uddannelsen – såvel basis- som specialiseringsmoduler. Studieaktivitetsmodellerne drøftes med de studerende ved modulstart i forhold til de konkrete studieaktiviteter, der forventes i pågældende modul. Studieaktivitetsmodellen anvendes herved som forventningsafstemning.

Studieaktivitetsmodellen har inddelt studieaktivitet i fire kategorier, som det ses af skabelonen nedenfor.