Del

Internationale muligheder


På socialrådgiveruddannelsen har du mulighed for på forskellige vis at opnå viden om og forståelse af globaliseringens betydning for socialt arbejde og socialt arbejdes udvikling. Det kan du gøre gennem studieophold i udlandet eller ved at deltage i et engelsksproget semester.

Studieophold i udlandet
Du kan gennemføre dele af uddannelsen ved studieophold i udlandet af et semesters eller kortere varighed. Studieophold i udlandet kan således gennemføres i forbindelse med

  • uddannelsespraktikken på 4. semester
  • projektarbejdet på 5. semester
  • det valgfri modul på 6. semester
  • bachelorprojektet på 7. semester

Læs mere her

International vejleder

Cxense Display