Del

Andet adgangsgrundlag

Har du ikke en fuld adgangsgivende gymnasial eksamen, kan du søge om optagelse på et andet adgangsgrundlag via kvote 2.

Adgang på baggrund af udvalgte HF-enkeltfag eller forkurser

Hvis du har bestået udvalgte HF-enkeltfag eller et forkursus fx en "sygeplejerske-pakke", kan du søge ind på en række af Professionshøjskolen Absalon´s uddannelser, hvis du samtidig opfylder de specifikke adgangskrav. Du kan søge ind på:

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske

Adgang på baggrund af en erhvervsuddannelse (EUD)

Hvis du har en relevant fuld erhvervsuddannelse (EUD), kan du søge ind på en række af Professionshøjskolen Absalon's uddannelser, hvis du samtidig opfylder de specifikke adgangskrav. Du kan søge ind på:

 • Administrationsbachelor
 • Bioanalytiker
 • Ernæring og sundhed
 • Leisure Management
 • Sygeplejerske

Adgang på baggrund af Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU)

Hvis du har bestået Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU), kan du søge ind på en række af Professionshøjskolen Absalon´s uddannelser, hvis du samtidig opfylder de specifikke adgangskrav. Du kan søge ind på:

 • Ergoterapeut
 • Pædagog (Du kan her også søge ind med Den Pædagogiske Grunduddannelse PGU, hvis du samtidig opfylder de specifikke adgangskrav)
 • Socialrådgiver

 

Adgang på baggrund af SOSU assistent uddannelsen

Som SOSU assistent kan du søge ind på en række af Professionshøjskolen Absalon's uddannelser, hvis du samtidig opfylder de specifikke adgangskrav. Du kan søge ind på:

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske

Adgang på baggrund af dispensation eller individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men mener, at du har kompetencer der kan sidestilles dermed, kan du søge ind på baggrund af en samlet vurdering af dine kompetencer og erfaringer kaldet en Individuel kompetence vurdering (IKV).

Krav til dokumentation - kvote 2

 • dokumentation for adgangskrav skal være modtaget senest den 5. juli, kl. 12:00
 • dokumentation for udvælgelseskriterier skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12:00 
 • dokumentation til Individuel Kompetencevurdering (IKV) skal være modtaget senest den 15. marts, kl. 12:00.

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – skolebaggrund, erhvervserfaring, højskoleophold, udlandsophold m.m.

Der er forskellige krav til optagelse på de enkelte uddannelser, så husk at tjekke adgangskravene og hvilke kvalifikationer/aktiviteter der bliver lagt vægt på, på den uddannelse du søger.

Eksempler på dokumentation kan være:

 • Dokumentation for adgangsgrundlaget altså dit eksamensbevis samt evt. beviser for beståede enkeltfag.
 • Dokumentation for erhvervsarbejde i form af arbejdsgivererklæringer (kan hentes på www.optagelse.dk), med perioden for ansættelse samt det ugentlige timetal.
 • Dokumentation for de aktiviteter, du ønsker kommer med i betragtning til din ansøgning f.eks. højskolebevis, udlandsophold (f.eks. kopi af dine stempler i dit pas, kopi af flybilletter, kopi af sprogskolebevis), frivilligt arbejde med perioden for ansættelse m.m.
 • Bevis for optagelse og beståede eksaminer, hvis du har været optaget på andre videregående uddannelser.

Såfremt du i din ansøgning har oplyst om aktiviteter, der vægtes i  Professionshøjskolen Absalon’s udvælgelseskriteriet, og ikke har fremsendt dokumentation for disse, kan du blive bedt om at fremvise dokumentation for gennemførelsen inden for få dage efter aktivitetens afslutning.

Vær opmærksom på, at de oplysninger, du angiver i din ansøgning, er korrekte, da du underskriver med din NemID under straffeansvar.

Læs mere om de generelle og specifikke adgangskrav til vores elleve uddannelser.

Dispensation

Individuel kompetencevurdering - IKV
Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til uddannelsen, kan du søge om en individuel kompetencevurdering.

Realkompetencevurdering – RKV
Hvis du ikke opfylder de fagspecifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation fra disse, hvis du har andre kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Det er nødvendigt, at du kan dokumentere disse kvalifikationer i forbindelse med dispensationsansøgningen. Du vil normalt kun kunne få dispensation fra de specifikke adgangskrav efter en realkompetencevurdering fra VUC, som kan anses for at være på eller over det krævede niveau.
Kontakt www.VUC.dk for nærmere information vedrørende en realkompetencevurdering.

Kompetencebeviser
Hvis du ikke opfylder de fagspecifikke adgangskrav, fx hvis du har dumpet faget på et højere niveau end uddannelsen kræver, kan du kontakte den skole, hvor din eksamen er afsluttet, og bede om en attestation for at faget anses for bestået på det krævede niveau til uddannelsen.

Dispensation for dobbeltuddannelse
Hvis du har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller en dansk uddannelse på tilsvarende niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse på et højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan du kun optages på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation Læs mere her

Svar på din dispensationsansøgning
Du får særskilt svar på din dispensationsansøgning/IKV, når den er færdigbehandlet, men endeligt svar på din ansøgning om optagelse får du først den 28. juli.

Cxense Display