Del

Studieaktivitet

Uddannelsen som professionsbachelor er en fuldtidsbeskæftigelse svarende til 41 timers studieaktivitet pr. uge, med mange forskellige aktiviteter.

Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke fag og temaer, der undervises i og foregår ikke kun i et klasseværelse med en underviser foran en tavle.

For at vise hvordan et studium består af mange forskellige slags studieaktiviteter, bruger vi en grafisk model.

Det er en model, som bliver brugt af alle landets professionshøjskoler. Modellen viser, hvor meget fire forskellige typer af studieaktivitet fylder i løbet af uddannelsen.  I kategorierne bliver forskellige studieaktiviteter samlet ud fra hvilken kategori, de hører mest inde under. Hver kategori er karakteriseret ved, at undervisere og studerende har forskellige roller og ansvar.

Der er tre formål med studieaktivitetsmodellen:

  1. Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse. Det vil sige, at modellen kan give dig et overblik over forventede studieaktiviteter, og du kan derfor bruge den til at planlægge din tid som fuldtidsstuderende.
  2. Modellen synliggør, at en professions og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter.
  3. Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem dig som studerende og dine undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Fire kategorier af studieaktiviteter

Studieaktivitetsmodellen synliggør desuden, hvem der tager initiativet, og hvem der deltager i de forskellige undervisnings- studie- og læringsformer.

  • Kategori 1 er studieaktiviteter med undervisere og studerende, som er rammesat af underviser. Det kan være forelæsninger, holdundervisning, kliniks undervisning, vejledning, rammesætning af studieaktiviteter mv.
  • Kategori 2 er studieaktiviteter, der er igangsat af undervisere og gennemført af studerende. Det kan være studiegruppearbejde, studiedage, praktik, studiebesøg, projektarbejde mv.
  • Kategori 3 er studieaktiviteter, der er igangsat og gennemført af studerende. Det kan være selvstændige studier og forberedelse, udarbejdelse af studieprodukter, studiegruppearbejde, observationer, casearbejde, peer-to-peer feedback mv. 
  • Kategori 4 er studieaktiviteter med undervisere og studerende, der er igangsat af studerende. Det kan være forumtimer, fremlæggelse af studieprodukter, temadage, feedback, vejledning mv.

Du kan læse mere om modellen her