Del

Om socialrådgiveruddannelsen


Socialrådgiveruddannelsen tager 3½ år, og den giver dig både et teoretisk og et praktisk grundlag for at arbejde med mennesker, der har problemer, uanset deres alder.

Indhold

Socialrådgiveruddannelsen kvalificerer dig fagligt og personligt til at fungere selvstændigt og i et tværfagligt samarbejde som socialrådgiver efter endt uddannelse.

I løbet af uddannelsen får du redskaber til at identificere, beskrive, analysere, vurdere, evaluere og handle i forhold til livsbetingelser og sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.

Du vil få viden om og indsigt i de berørte målgruppers og miljøers situation, og du vil opnå forandrings- og handlekompetence inden for socialrådgivning, såvel i offentlig som privat regi.

Undervisningsformer

På socialrådgiveruddannelsen møder du medstuderende i alle aldre og med forskellige faglige og menneskelige baggrunde.

Undervisningen optræder i mange forskellige former og med forskellige holdstørrelser. Der er både casebaseret undervisning, forelæsninger, øvelser, selvstudier, praktik og projektarbejde. I projektarbejdet lægges der vægt på samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder og projektarbejdet indebærer feltarbejde med kontakt til brugere og praksisfelt.

Praktik

Uddannelsespraktikken ligger på 7. modul og varer 5 måneder.

Faglig profil

Socialrådgiveruddannelsen er en generalistuddannelse, men undervejs i studiet vil du  - alene eller med din studiegruppe – have mulighed for at tone din faglige profil og din kompetenceudvikling ved at fordybe dig i socialt arbejde med en særlig målgruppe, en særlig problemstilling, social indsats eller metode, en særlig organisationsform eller forvaltning.

Du kan også målrette din uddannelse, når det gælder praktikophold både i Danmark eller i udlandet.

Derudover har du stor indflydelse på uddannelsen, når du vælger de emner, der skal skrives opgaver om, og hvor du skal dykke ned i litteraturen.

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Praktikken foregår inden for stat, region og kommuner i region Sjælland.

Cxense Display