Del

Eksamen

Hver af uddannelsens moduler afsluttes med en prøve, som er forudsætningen for at bestå det pågældende modul.

Semester

Modul

Prøve- form

Prøvegrundlag

ECTS

Type

Censur

Bedømmelse

1

1.sem

Mundtlig

Udlevering af prøvespørgsmål med efterfølgende forberedelse på campus

30

Individuel

Intern

7-trins skala

2

3

Skriftlig

Udleveret opgave m. spørgsmål i jura eller socialt arbejde.

15

4 timer individuel stedprøve

Intern

7-trins skala

4

Mundtlig

Udleveret case

15

Individuel

Ekstern

7-trins skala

3

5

Mundtlig

Udarbejdet børnefaglig undersøgelse og journal

15

Gruppeprøve

Intern

Bestået/ikke bestået

6

Skriftlig

Opgave

15

Individuel

Intern

7-trins skala

4

7

Mundtlig

Praktik og udarbejdet opgave

30

Individuel

Ekstern

7-trins skala

5

8

Skriftlig

/Mundtlig

Projekt- og feltarbejde *)

15

Gruppeprøve

Intern

7-trins skala

 

9a/9b

Mundtlig

Udarbejdet case

15

Individuel

Ekstern

7-trins skala

eller

11c

Mundtlig

Udarbejdet case

15

Individuel

Intern

7-trins skala

eller

11d

Mundtlig

Udarbejdet projekt

15

Gruppeprøve

Intern

7-trins skala

6

10

Skriftlig

Udarbejdet projektansøgning

15

Gruppe/indivi- duel

Intern

7-trins skala

 

9a/9b

Mundtlig

Udarbejdet case

15

Individuel

Ekstern

7-trins skala

eller

11c

Mundtlig

Udarbejdet case

15

Individuel

Intern

7-trins skala

eller

11d

Mundtlig

Udarbejdet projekt

15

Gruppeprøve

Intern

7-trins skala

7

12

Mundtlig

Udarbejdet projektdesign

10

Gruppeprøve

Intern

7-trins skala

13

Mundtlig

Udarbejdet bachelorpro- jekt

20

Gruppeprøve

Ekstern

7-trins skala

 

 

Diploma Supplement

Professionshøjskolen Absalon udsteder automatisk og gratis Diploma Supplement på engelsk som tillæg til eksamensbeviser for afsluttede professionsbacheloruddannelser.

Diploma Supplement indeholder en beskrivelse af uddannelsen, herunder indhold, omfang, niveau og erhvervskompetencer. Desuden indeholder Diploma Supplement en beskrivelse af Professionshøjskolen Absalon og det danske uddannelsessystem.