Del

Praktik

På 7. og 8. modul ligger uddannelsespraktikken. Praktikperioden er på 5 måneder og er ulønnet.
 
Praktikken vægter med 30 ECTS-point og afsluttes med en intern prøve, der bedømmes godkendt/ikke godkendt.

Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelse af uddannelsens mål for læringsudbytte. Praktikken skal give den studerende mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende.

Praktikkens læringsmål

Den studerende har viden om:

 • De politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen
 • De sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe
 • Praktikinstitutionens værdier og etiske dilemmaer samt valg af metoder og indsatser
 • Tværprofessionelt samspil som det udfolder sig i praktikinstitutionen

Den studerende har færdigheder i at:

 • Beskrive og analysere livsbetingelser og sociale problemer
 • Foretage faglige prioriteringer i forhold til borgerens ressourcer
 • Mestre færdigheder og varetage funktioner i socialrådgivning relateret til opgaverne i den studerendes praktikinstitution, fx rådgivning, koordination myndighedsudøvelse, anvendelse af juridisk metode, forhandling og udvikling
 • Formidle faglige problemstillinger, løsninger og afgørelser målrettet og forståeligt
 • Indgå i drøftelser og udvikling af praktikinstitutionens arbejde

Den studerende har kompetencer til at:

 • Indgå i og reflektere over praktikinstitutionens organisatoriske rammer
 • Kommunikere og samarbejde med forskellige målgrupper
 • Håndtere modsætningsfyldte krav og forventninger
 • Beskrive forventet effekt, kvalitet og pris i forhold til praktikinstitutionens sociale indsats
 • Indgå i tværprofessionelt samarbejde
 • Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen

Praktikpladser hverves af uddannelsesinstitutionen.

PÅ UDDANNELSEN ER DU SIKRET EN PRAKTIKPLADS GENNEM HELE UDDANNELSEN

Praktikken foregår inden for stat, region og kommuner i region Sjælland.

Cxense Display