Del

Praktikhåndbog for socialrådgiveruddannelsen

Praktikhåndbogen for Socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som Socialrådgiver, BEK. nr. 766 af 24/06/2011 og studieordningen for Socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Uddannelsens overordnede formål

"Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde. Den uddan­ne­de skal selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer kunne bidrage til forebyggelse og løs­ning af sociale problemer samt planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle so­ci­al­faglige indsatser på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau inden for den of­fent­lige forvaltning, herunder på beskæftigelsesområdet, foranstaltningsområdet og i privat re­gi."

"Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor som socialråd­gi­ver. Den engelske titel er Bachelor of Social Work. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor's Degree Programme in Social Work."

(Undervisningsministeriet: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som social­råd­giver, BEK. nr. 766 af 24/06/2011 § 1, stk. 1). Modul 7, praktik udgør 30 ECTS.

Se studierordning og bekendtgørelse her

Kontakt

Praktikhåndbogen er et opslagsværk, hvor du kan finde svar på langt det meste, men den overflødiggør ikke øvrig kommunikation omkring Socialrådgiveruddannelsens praktikmodul. Skulle du ikke finde svar på det du søgte, er du velkommen til at kontakte Socialrådgiveruddannelsens praktikteam:

Praktikportalen

Har du spørgsmål som vedrører Praktikportalen er du velkommen til at kontakte vores praktikportalteam:

Praktikportal@pha.dk

Spørgsmål eller sparring der knytter sig til den studerendes forløb, faglige og personlige udvikling rettes til den underviser som følger de studerende i praktikken. Undervisernes navne og kontaktoplysninger fremgår af Praktikportalen.