Del

Afbrudte forløb

Såfremt den studerende bliver afbrudt i sit praktikforløb (som kun kan ske efter dialog/afholdt rundbordsmøde med underviser/praktikteamet), vil den studerende så vidt det er muligt forsøgt genplaceret på et nyt praktiksted, for dermed at fortsætte sit eksisterende praktikforløb. Praktikteamet anviser den studerende et nyt praktiksted, og den studerende fremsender på ny en motiveret ansøgning og CV. Matchmødet foregår på det nye praktiksted, om muligt med deltagelse af den underviser, som fortsat følger den studerende i praktikperioden. Under mødet sikres den fortsatte progression i praktikforløbet ved at underviser /den studerende drøfter, hvordan evt. allerede opnåede læringsmål i den tidligere praktik kan indarbejdes i den nye praktik. Der udarbejdes endvidere rettelser til praktikplanen, så denne afspejler det evt. nye arbejdsområde i praktikken.