Del

Skriftlige opgaver i praktikperioden

I forbindelse med den studerendes praktikperiode skal der udarbejdes forskellige skriftlige opgaver. Arbejdet med disse opgaver er en del af den studerendes arbejdstid, og arbejdet hermed tilrettelægges i samarbejde med praktikvejleder. Nedenfor kan ses en oversigt over forventet tidsforbrug i forbindelse med opgaverne. Ønsker du mere viden om hvad de enkelte opgaver indeholder, se da under på undersiderne herfor.

Praktikplan

Den studerende har i den praktikforberedende uge fået introduktion til arbejdet med praktikplanen og udarbejdelsen af egne faglige samt personlige mål for praktikperioden. Den studerende vil skulle færdiggøre praktikplanen i den første periode af praktikken. Der skal afsættes det der svarer til 2 arbejdsdage til dette arbejde. Der afholdes praktikplansdag på den studerendes campus ca. 2-3 uger inde i praktikforløbet. Her forventes det at praktikvejleder og studerende deltager.  Læs mere her

Midtvejsstatus

Praktikvejleder og den studerende skal hver for sig udfylde midtvejsprofilen, og efterfølgende have dialog herom. Derudover skal den studerende uploade dagsorden samt case i Praktikportalen til sin underviser 1 uge forud for midtvejsstatusmødet. Der skal afsættes det der svarer til 1 arbejdsdag til dette arbejde. Læs mere her

Tilrettelæggelse af besøg af 1. semester studerende

Den studerende vil i sidste halvdel af praktikperioden få besøg af en eller flere studerende fra første semester. Den studerende vil blive kontaktet af denne/disse studerende forud for mødet, og den studerende har ansvar for at der udarbejdes et program samt indhold for dagen. Dette program skal godkendes af praktikvejleder. Der skal afsættes det der svarer til ½ arbejdsdag til dette arbejde.

Skriftlig opgave ved prøven

Forud for den mundtlige afprøvning af modulet vil den studerende skulle aflevere en skriftlig opgave. Denne består af flere delelementer fx egenvurdering, case med metodiske og teoretiske overvejelser samt en procesjournal. For at kunne udarbejde denne skriftlige opgave er det en forudsætning, at den studerende har eller har haft samtale med en borger, således det er muligt både at lave en casebeskrivelse samt en procesjournal i forhold til hele eller en del af samtalen). Der skal afsættes det der svarer til 2 arbejdsdage til den skriftlige del af denne opgave.