Del

Udfordringer, uoverensstemmelser og rundbordsmøder

Hvis der opstår udfordringer eller uoverensstemmelser under praktikforløbet, er den studerende sammen med praktikvejleder og socialrådgiveruddannelsen ansvarlig for at problemet drøftes med det formål at finde en løsning.

Forud for evt. afbrydelse af praktikforløbet skal der som minimum have været afholdt et rundbordsmøde mellem uddannelsen, den studerende og praksis, og der skal have været iværksat konkrete handlinger, som skal forsøge at afhjælpe de opståede udfordringer/problemstillinger i den konkrete praktik.

Det er ikke muligt for hverken praktiksted eller den studerende at bringe praktikforløbet til ophør før socialrådgiveruddannelsen har været inddraget i forløbet. Afbrydes praktikken af den studerende uden inddragelse fra skolens side,  sidestilles dette med selvvalgt ophør på Socialrådgiveruddannelsen. 

Såfremt uddannelsesinstitutionen i samarbejde med praktikstedet vurderer, at den studerendes fravær har et omfang der gør, at grundlaget for afslutningsprøven for praktikmodulet ikke kan gennemføres, kan uddannelsesinstitutionen træffe afgørelse om, at den studerende ikke kan deltage i prøven.