Del

1. semester

Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

Dette emne giver  en grundlæggende introduktion til faget som socialrådgiver. Der er fokus på sociale problemer og socialt arbejdes praksis, som det aktuelt tager sig ud og udfolder sig i forhold til sociale problemer. Der inddrages teorier om sociale problemer og deres årsager. Du vil stifte bekendtskab med juridisk metode og grundlæggende retlige principper.

Du vil få viden om

 • Sociale problemer og deres årsager
 • Socialt arbejdes praksis og metoder samt socialrådgiverens rolle
 • Retssikkerhed og retlige principper og begreber.

Du vil udvikle færdigheder i at

 • Beskrive og analysere sociale problemer
 • Opsøge og indsamle  relevant viden
 • Formidle sociale problemstillinger

Du vil få kompetencer til at

 • Tage kontakt til, og samtale med professionelle og borgere
 • Arbejde med egen læring.

Praksisinddragelse sker gennem et metodeværksted, hvor du trænes i kontaktetablering og samtale med professionsudøvere. Her vil du få belyst anvendelse af teori, metoder og etik inden for socialt arbejde.

Socialrådgivning, udvikling og rammer

Her skal du arbejde med socialrådgivningens teorier, værdier, metoder, rammer og praksis i et historisk og kontekstuelt perspektiv.

Du vil arbejde med velfærdsstatens politiske og økonomiske rammesætning, centrale retlige principper samt videnskabelige discipliners samspil og betydning for udviklingen af det sociale arbejde.

Du skal også arbejde videre med socialrådgiverens roller, herunder rollen som myndighedsudøver.

Du vil få viden om

 • Teorier og metoder om socialt arbejde
 • Det sociale arbejdes kontekstafhængighed
 • Etik og værdier i professionen
 • Velfærdspolitiske principper, økonomisk rammesætning og velfærdsstatens  udvikling
 • Ret og lovgivning

Du vil få færdigheder i at

 • Analysere sammenhænge mellem politik og jura og disciplinernes samspil med og betydning for socialrådgiverens roller
 • Opsøge, indsamle og bearbejde relevant viden
 • Anvende juridisk metode

Du vil indhente kompetencer til at arbejde med egen læring

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve i enten jura, samfundsfag eller socialt arbejde