Del

Modul 11c

Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

I starten af modulet skal I, i grupper på ca. 5 personer, lave et feltarbejde hvor I selv udarbejde cases til undervisningen. Casene skal udarbejdes i samarbejde med borgere med borgererfaringer fra det sociale system.

I skal endvidere deltage aktivt i undervisningstilrettelæggelsen ved , at I forud for hver undervisningsgang har taget stilling til, hvilke temaer, emner, begreber, tekststykker, spørgsmål etc., I har mest brug for, at undervisningen skal koncentreres om. I skal basere jeres stillingtagen på modulets læringsmål, modulplanens indhold og jeres casearbejde.