Del

Modul 11d

Socialt entreprenørskab, innovation og frivillighed

I løbet af modulet skal du sammen med din gruppe udarbejde en opgave, der ligger til grund for jeres prøve. I har mulighed for at vælge mellem to typer af opgaver:

  1. I kan selv skabe et innovativt projekt med afsæt i socialt entreprenørskab. På baggrund af dette, skal I begrunde og analysere dele af projektet med relevant teori fra modulet.

  2. I kan også tage udgangspunkt i et allerede eksisterende socialt entreprenørskab, en social økonomisk virksomhed eller en virksomhed, der har en CSR profil med det formål at analysere og evaluere indsatsen. Til brug for dette skal I inddrage relevant teori fra modulet.