Del

Modul 3

Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

I modul 5, Arbejdsmarkedet og socialt arbejde, er der fokus på beskæftigelse, ledighed og forsørgelse i det moderne samfund samt sociale og beskæftigelsesrettede problemer og mulige løsninger. Der fokuseres også på udviklingen af arbejdsmarkedet. Du vil møde forebyggende perspektiver i det sociale arbejdes praksis og se på sammenhæng mellem indsatsers effekt, kvalitet og pris.

Du vil bl.a. få viden om

  • Arbejdsmarkedspolitik, rammer for beskæftigelsesområdet
  • Lovgivning på beskæftigelsesområdet
  • Metoder og centrale redskaber i beskæftigelsesindsatsen
  • Samarbejdsparter i beskæftigelsesarbejdet

Du vil bl.a. få færdigheder i at

  • Beskrive, analysere og vurdere problemer i forhold til forsørgelse og beskæftigelse og formidle dette i skriftlig form
  • Vurdere løsningsforslags forventede effekt, kvalitet og pris
  • Anvende love og regler på dele af beskæftigelsesområdet
  • Rådgive og vejlede borgere om muligheder for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder

Du vil bl.a. få kompetencer i at

  • Beskrive, analysere og vurdere problemer i forhold til forsørgelse og beskæftigelse
  • Rådgive og vejlede borgere om muligheder for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder