Del

Modul 4

Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap

I modul 4, Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap vil der være fokus på udsatte gruppers livsbetingelser og sociale problemer. Der er fokus på forskellige problemstillinger for voksne og unge f.eks. psykiske lidelser, handicap, kriminalitet hjemløshed m.v.

Modulet indeholder en tværprofessionel praksisorienteret periode med et feltstudie. Der dannes studiegrupper der sammen udarbejder en gruppeopgave på baggrund af feltstudiet.,

Du vil få viden om

 • Målgruppens livsbetingelser
 • Teorier og metoder på feltet herunder sygdom og sundhed
 • Velfærdspolitik for voksne og unge udsatte
 •  Love, regler og indsatsmuligheder i relation til udsatte
 • Samarbejdsparter på feltet
 • Socialfaglige indsatser og vurdering af sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris

Du vil få færdigheder i at

 • Beskrive, analysere og vurdere sociale problemer ift. voksne og unge udsatte
 • Benytte konkrete metoder og redskaber på feltet
 • Anvende love og regler

Du vil få kompetencer til at

 • Kommunikere, samarbejde og inddrage forskellige parter
 • Anvise muligheder for at håndtere magt og etik i arbejdet med voksne og unge udsatte
 • Bidrage til forebyggelse og løsning af sociale problemer.