Del

Modul 5

Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier

I modul 3, Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier vil der være fokus på familiers livsbetingelser og menneskelig udvikling samt udsatte familier, børn og unges vilkår. Endvidere er der fokus på socialrådgiverens funktion og betydningen af relevant tværprofessionelt samarbejde.

Modulet indeholder en undervisningsdel og en temadel; ”Metodisk tilgang i arbejdet med udsatte børn, unge og familier med fokus på § 50”. Der dannes studiegrupper, som sammen udarbejder en større temaopgave.

Du vil bl.a. få viden om

  • Udsatte børn og unges problemer
  • Forebyggende indsatser
  • Velfærdspolitik for familier og udsatte børn og unge
  • Love, regler og indsatsmuligheder i relation til familien og børn og unge

Du vil bl.a. få færdigheder i at

  • Beskrive, analysere og vurdere udsatte børns, unges og familiers situation i et helhedsperspektiv
  • Formidle sociale problemstillinger i skriftlig form

Du vil få kompetencer til at

  • Kommunikere med målgruppen
  • Anvise muligheder for at håndtere magt og etik i arbejdet med udsatte børn og unge
  • Anvise muligheder i samarbejdet med forskellige faggrupper og organisatoriske niveauer i børn, unge og familiearbejdet.