Del

Modul 6

Socialt arbejdes organisering og praksis

I modul 6, Socialt arbejdes organisering og praksis er der fokus på organisation og økonomiske rammer som kontekst for udførelsen af socialt arbejde herunder forskellige niveauer af organisation og organisering.

Endvidere indgår de økonomiske rammers betydning for det sociale arbejde.

Modulet er praktikforberedende.

Modulet indeholder et større gruppeprojekt, der danner udgangspunkt for den mundtlige prøve ved slutningen af modulet.

Du vil få viden om

  • Statens og kommuners opbygning og teorier til forståelse af organisationer, der udfører socialt og beskæftigelsesrettet arbejde i offentligt og privat regi
  • Økonomiske, juridiske og organisatoriske rammer for udøvelse og styring af socialt arbejde
  • Lovgivning på feltet

Du vil få færdigheder i at

  • Agere i organisatoriske sammenhænge
  • Håndtere samspillet mellem økonomiske, juridiske, socialfaglige og politiske vilkår i forbindelse med socialfaglige vurderinger og beslutninger

Du vil opnå kompetencer til at

  • Håndtere modsætningsfyldte krav og forventninger fra borgere, forskellige faggrupper og samarbejdsparter
  • Inddrage borgeren i behandlingen af egen sag.