Del

Modul 7

Praktik

På 7. modul ligger uddannelsespraktikken. Praktikperioden er på 20 uger, og er ulønnet. Praktikken har møde og deltagelsespligt svarende til fuld studieaktivitet (37 timer/ugen i praksis).

Her får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger i praksis og observere arbejdet, reflektere over arbejdsopgaverne og selvstændigt prøve kræfter med arbejdet som socialrådgiver. Praktikken foregår inden for stat, region eller kommuner i Region Sjælland.

Det er også muligt at tage din praktik i udlandet.  Du kan læse mere om dine internationale muligheder her

Praktikken vægter med 30 ECTS-point og afsluttes med en intern prøve, der bedømmes godkendt/ikke godkendt.

Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke din læring og bidrage til opfyldelse af uddannelsens mål for læringsudbytte.

I praktikken får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende.

Modulets formål og indhold

Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give dig mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes vidensgrundlag i en konkret professionssammenhæng.

Endvidere er formålet med praktikken at skabe mulighed for læring gennem praksiserfaringer, ved at give mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger, og at du opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner inden for professionen.

Med afsæt i den viden og de begyndende færdigheder og kompetencer, som du har tilegnet sig, er praktikken det sted, hvor uddannelsens teoretiske dele skal transformeret, så du fx får viden om hvorledes de juridiske regler behandles, samt iagttager og træner dine kommunikative færdigheder, og endelig får erfaringer med den praktiske udførelse af professionens viden og metodegrundlag.

I starten af praktikperioden vil du primært være observerende, og som praktikken forløber vil du blive mere deltagende og reflekterende. Imod afslutningen af praktikken vil du kunne løse enkelte eller hele opgaver selv, alt efter hvilket praktiksted du befinder sig på, og hvilke personlige mål der er tilrettelagt for praktikken.

Når praktikken er ved at slutte skal du skrive en opgave, som skal bruges til den interne praktikprøve. Inden eksamen skal du også fremsende din praktikvejleders vurdering af, hvorvidt du har opnået de mål der er i studieordningen med praktikken samt dokumentation for dit eventuelle fravær.