Del

Modul 8

Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng

Du vil i dette modul blive i stand til at foretage analyser i relation til integrationsprocesser, med baggrund i viden om og forståelse af begreberne globalisering, migration, kultur, diskrimination, integration og udvikling af fællesskab mellem majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen.

Med afsæt i integrationsprocesser vil du komme til at se på det tværprofessionelle arbejde samt hvilken funktion og rolle du som socialrådgiver kan have i denne forbindelse

Modulet starter med to ugers praktikopsamling. Her vil dine erfaringer fra praktikken blive drøftet med din underviser i socialt arbejde og dine medstuderende, temaet for denne opsamling vil være socialrådgiverens funktion og rolle.

Næste tema vil handle migration, kulturmødet og integration, dette tema vil være undervisningsbaseret og vil inddrage tværprofessionalitet i denne forbindelse.

Herefter vil du gennem et feltarbejde skulle udarbejde et projekt, der omhandler koordinering og ledelse af en tværprofessionel eller tværsektoriel opgave. Projektarbejdet vil foregå i små grupper og vil blive afsluttet med fremlæggelser for hele holdet.

Nogle af de emner, der vil indgå i undervisningen vil bl.a. være følgende: De juridiske aspekter ved migration, sygdomsopfattelser og kultur, frivillighed i arbejdet med migration, samtaler med tolk, transkulturel psykologi samt tværprofessionelt samarbejde på migrationsområdet.

For at inddrage praksis i modulet, vil der indgå gæstelærere i forløbet.